Næringsavfall

Hva er næringsavfall?

​Avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet, enten privat eller offentlig, kalles næringsavfall.

Typisk for dette avfallet er at det er ensartet, stammer fra få kilder og oppstår i store mengder.

​Næringsavfall omfatter avfall fra butikker, hoteller, kontorer, institusjoner, barnehager osv. Det kan også være treflis fra sagbruk, steinmasser fra pukkverk eller annet avfall fra industrivirksomhet.

​Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall som må sorteres ut og håndteres for seg.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
417 29 600