Farlig avfall

Hva er farlig avfall?

Tidligere kalt spesialavfall. Farlig avfall er en felles benevning på avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom avfallet ikke tas forsvarlig hånd om.

Årsaker til dette kan være at det er etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner.

I samarbeid med Vefas Finnmark hjelper vi deg med håndtering av farlig avfall.

Eksempler på farlig avfall:

 • maling
 • lim
 • lakk
 • White sprit
 • oljeprodukter
 • rødsprit
 • salmiakk
 • vindusspyleveske
 • avfettingsmidler
 • bonevoks
 • fotokjemikaler
 • sølvpuss
 • neglelakk
 • låsolje og andre bilpleiemidler

Malerkoster og tomme maling spann er ikke farlig avfall og leveres til mottaksstasjon.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
417 29 600